Ceník služeb

Výše úhrad od 1. ledna 2022

1 den

Celodenní strava (režijní náklady činí 64,- Kč za celodenní stravu)     170,- Kč
Ubytování jednolůžkový pokoj 210,- Kč
Ubytování dvoulůžkový pokoj 200,- Kč
Ubytování tří a čtyřlůžkový pokoj 195,- Kč1 den celkem (ubytování + strava)

Jednolůžkový pokoj 380,- Kč
Dvoulůžkový pokoj 370,- Kč
Tří a čtyřlůžkový pokoj 365,- Kč
 


Celková měsíční úhrada (koeficient 30,42 dne/měsíc)

Jednolůžkový pokoj 11.559,- Kč
Dvoulůžkový pokoj 11.255,- Kč
Tří a čtyřlůžkový pokoj 11.103,- Kč
V případě, že výše důchodu nepokryje plnou výši úhrady za poskytovanou sociální službu, dostává klient 15% ze svého příjmu jako kapesné. Za příjem se nepovažuje příspěvek na péči.

Příspěvek na péči je poskytován státem osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Je určen na zajištění služeb sociální péče, nelze ho tedy použít na zaplacení hygienických pomůcek, regulačních poplatků (za pobyt v nemocnici, za recept, léky, apod.). Nárok na tento příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Žádost o příspěvek na péči lze podat na Úřadu práce dle trvalého bydliště žadatele.