Ceník služeb

Výše úhrad od 1. července 2022

1 den

Celodenní strava (režijní náklady činí 79,- Kč za celodenní stravu)     205,- Kč
Ubytování jednolůžkový pokoj 250,- Kč
Ubytování dvoulůžkový pokoj 230,- Kč
Ubytování tří a čtyřlůžkový pokoj 210,- Kč1 den celkem (ubytování + strava)

Jednolůžkový pokoj 455,- Kč
Dvoulůžkový pokoj 435,- Kč
Tří a čtyřlůžkový pokoj 415,- Kč
 


Celková měsíční úhrada (koeficient 30,42 dne/měsíc)

Jednolůžkový pokoj 13.841,- Kč
Dvoulůžkový pokoj 13.233,- Kč
Tří a čtyřlůžkový pokoj 12.624,- Kč
V případě, že výše důchodu nepokryje plnou výši úhrady za poskytovanou sociální službu, je k doplatku za poskytované služby vyzvána rodina, neboť dle zákona zůstává klientovi 15% z jeho příjmu pro osobní potřebu. Za příjem se nepovažuje příspěvek na péči.
 
Příspěvek na péči je poskytován státem osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Je určen na zajištění služeb sociální péče, nelze ho tedy použít na zaplacení hygienických pomůcek, regulačních poplatků (za pobyt v nemocnici, za recept, léky, apod.). Nárok na tento příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Žádost o příspěvek na péči lze podat na Úřadu práce dle trvalého bydliště žadatele.
top