Ceník služeb

Výše úhrad od 1. července 2023

1 den

Celodenní strava (režijní náklady činí 94,- Kč za celodenní stravu)     235,- Kč
Ubytování jednolůžkový pokoj 280,- Kč
Ubytování dvoulůžkový pokoj 260,- Kč
Ubytování tří a čtyřlůžkový pokoj 240,- Kč1 den celkem (ubytování + strava)

Jednolůžkový pokoj 515,- Kč
Dvoulůžkový pokoj 495,- Kč
Tří a čtyřlůžkový pokoj 475,- Kč
 


Celková měsíční úhrada (koeficient 30,42 dne/měsíc)

Jednolůžkový pokoj 15.666,- Kč
Dvoulůžkový pokoj 15.058,- Kč
Tří a čtyřlůžkový pokoj 14.450,- Kč
V případě, že výše důchodu nepokryje plnou výši úhrady za poskytovanou sociální službu, je k doplatku za poskytované služby vyzvána rodina, neboť dle zákona zůstává klientovi 15% z jeho příjmu pro osobní potřebu. Za příjem se nepovažuje příspěvek na péči.
 
Příspěvek na péči je poskytován státem osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Je určen na zajištění služeb sociální péče, nelze ho tedy použít na zaplacení hygienických pomůcek, regulačních poplatků (za pobyt v nemocnici, za recept, léky, apod.). Nárok na tento příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Žádost o příspěvek na péči lze podat na Úřadu práce dle trvalého bydliště žadatele.
top