Jak požádat o službu

Jak podat žádost

01
Žádost si vyzvedněte přímo u sociálních pracovnic, ve vrátnici domova nebo si ji můžete stáhnout z našich webových stránek.

Rádi vám poradíme s vyplněním žádosti a zodpovíme všechny dotazy týkající se života v našem domově. Možná, že byste si náš domov nejprve rádi prohlédli. Na návštěvě se můžete domluvit se sociálními pracovnicemi.
02

Vyplněný a vlastnoručně podepsaný formulář žádosti je možné doručit do domova osobně žadatelem popř. jeho zástupcem, rodinným příslušníkem nebo jinou blízkou osobou, případně poštou.


 
03
Přijaté žádosti posuzuje pracovní skupina z řad zaměstnanců domova. Posouzená žádost je zaevidována v počítačovém programu a žadatel je písemně vyrozuměn o zařazení, případně nezařazení žádosti do evidence žadatelů.

Bližší informace o kritériích pro přijetí do Domova pro seniory Kobylisy Vám poskytnou sociální pracovnice.

Dokumenty pro žadatele

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
29. 03. 2022 Žádost o poskytnutí sociální služby domova se zvláštním režimem (včetně příloh) .pdf 1 MB Stáhnout
29. 03. 2022 Smlouva o poskytování sociální služby domova se zvláštním režimem §50 – vzorová smlouva .pdf 258 kB Stáhnout
29. 03. 2022 Domácí řád domova se zvláštním režimem .pdf 402 kB Stáhnout
top