Stravování

Nutriční péče

Domov pro seniory Kobylisy získal v roce 2015 Certifikát standardizace nutriční péče. V roce 2017 byla na základě auditu platnost certifikátu prodloužena.

Tento certifikát potvrzuje, že je v našem zařízení zajištěna kvalitní, nutričně vyvážená strava a péče odpovídající individuální nutriční potřebě uživatelů.
Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
29. 03. 2017 2017 Certifikát standardizace nutriční péče .pdf 257 kB Stáhnout
29. 03. 2015 2015 Certifikát standardizace nutriční péče .jpg 285 kB Stáhnout

Vlastní dietní systém

Zařízení má vlastní Dietní systém (Dietní systém Domova pro seniory Kobylisy), podle nějž se připravují dieta č.3 – základní, dieta č.2 – šetřící, dieta č.9 – diabetická a dieta č.9/2 – diabetická šetřící plus mechanicky upravená strava a individuální dieta, kterou sestavuje nutriční terapeutka pro konkrétního uživatele se specifickými nároky na výživu (pokud to vyžaduje jeho zdravotní stav).

Nutriční péče je zajištěna vzájemnou spoluprací jednotlivých oddělení se stravovacím úsekem.
 

Vlastní stravovací provoz

Domov pro seniory Kobylisy má svůj stravovací provoz (kuchyň), ve kterém se denně vaří čerstvá strava podle jídelních lístků sestavených nutriční terapeutkou. Suroviny průběžně objednává vedoucí stravovacího provozu. Veškerý kuchyňský personál je patřičně proškolen a uplatňuje správnou hygienickou a výrobní praxi při výrobě a výdeji pokrmů.

Stravovací provoz má svoji dokumentaci založenou na zásadách HACCP (pravidla a zásady správné hygienické výroby a praxe) a bezpodmínečně nutných požadavcích na hygienu potravin, která je pravidelně aktualizována.

Minimálně 2x ročně kontrolují náš stravovací provoz pracovníci Hygienické stanice HMP.

Další informace u nutriční terapeutky

top